از دیرباز-بخش بیست و نهم-گفتار تلویزیونی هفتگی در تلویزیون جام‌جم چند روز ‌پس از فاجعهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 

‎«از دیرباز»

‎ بخش بیست و نهم

گفتارتلویزیونیهفتگیدرتلویزیونجام‌جمچندروزپسازفاجعهٔ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ 

هیچ نظری ثبت نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.