‏۲۵ مرداد تا ۲۸ مرداد:

‏کف خیابان چه می‌گذشت؟ 

‏هما سرشار، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «شعبان جعفری و نقش او در وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲» در برنامه چشم‌انداز پاسخ می‌دهد