یک‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۳:

مصاحبهُ فرداد فرح‌زاد با هما سرشار

تلویزیون ایران‌اینترناشنال با موضوع افزایش یهودستیزی در جهان